Erynnis baptisiae (Forbes, 1936)

E. baptisiae male E. baptisiae male

4-23-2006, IN, St. Joseph Co, Notre Dame vicinity; male

4-30-2007, IN, St. Joseph Co, Notre Dame vicinity; male

E. baptisiae male E. baptisiae female

8-15-2005, IN, St. Joseph Co, Notre Dame vicinity; male

8-30-2005, IN, St. Joseph Co, Notre Dame vicinity; female

BACKHosted by uCoz